Phong thủy chuyên đề 2: Cách tính bậc thang theo phong thủy

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 865 | Cật nhập: 4/7/2017 11:01:58 AM | RSS

Cách thứ nhất tính bậc thang theo SINH-TRỤ-HOẠI-DIỆT: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ phát triển xum xuê xanh tốt, mùa thu héo vàng lá rụng, mùa đông còn lại trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Xây Dựng Hòa Phát xin giới thiệu 05 chuyên đề chính thích hợp cho những ai chuẩn bị cất nhà theo thuật phong thủy.
Phong thủy chuyên đề 1: Đôi điều cơ bản
Phong thủy chuyên đề 2: Cách tính bậc thang theo phong thủy
Phong thủy chuyên đề 3: Thước Lỗ Ban
Phong thủy chuyên đề 4: Thượng lương & Lợp mái
Phong thủy chuyên đề 5: Hướng nhà & Hướng bếp
Phong thủy chuyên đề 6: Chọn năm xây nhà
Phong thủy xây nhà chuyên đề 2: Cách tính bậc cầu thang
Cách thứ nhất tính bậc thang theo SINH-TRỤ-HOẠI-DIỆT: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ phát triển xum xuê xanh tốt, mùa thu héo vàng lá rụng, mùa đông còn lại trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.
Cách thứ 2 tính bậc thang theo trực tuổi
1. tính bậc thang theo SINH-TRỤ-HOẠI-DIỆT:
Phương pháp tính bậc cầu thang này như sau:
Bậc đầu tiên là số [1] gọi là SINH
Bậc thứ nhì là số [2] gọi là TRỤ
Bậc thứ ba là số [3] gọi là HOẠI
Bậc thứ tư là số [4] gọi là DIỆT
Và cứ tiếp tục như thế bậc thứ năm là sô [5] gọi là SINH, bậc thứ sáu là số [2] gọi là TRỤ, bậc thứ bảy là số [3] gọi là HOẠI, bậc thứ tám là số [4] gọi là DIỆT. Ta rút ra quy luật và có công thức sau:
SINH=[4 x n +1]
“n” là số chu kỳ lặp lại
n=1, SINH=[4 x 1 +1] = 5
n=2, SINH=[4 x 2 +1] = 9
n=3, SINH=[4 x 3 +1] = 13
n=4, SINH=[4 x 4 +1] = 17
n=5, SINH=[4 x 5 +1] = 21
n=6, SINH=[4 x 6 +1] = 25

SỐ BẬC THANG ĐẸP: SINH – TRỤ

SINH

1

5

9

13

17

21

25

29

33

TRỤ

2

6

10

14

18

22

26

30

34

Phong thủy: Tính bậc cầu thang
Mắc nhỏ cùng Bạn: Sinh khí quá vượng hóa thành sát khí
Cổ nhân có câu: “Tham thì thâm”. Nhà có năm tầng, tức là có bốn cầu thang. Chủ nhà bắt buộc kiến trúc sư bố trí tất cả 04 cầu thang phải vào chữ SINH = 21 bậc. Và trên đời này nào có cái gì SINH mà không bị DIỆT. Tổng số bậc của bốn cầu là: 21 x4 = 84 bậc. Tính theo công thức trên ta có SINH = [4 x20 +1] = 81 bậc, DIỆT = 84 bậc.
2. Tính bậc thang theo TRỰC TUỔI:
Cách tính bậc thang tính theo Trực, muốn tính theo Trực phải biết ngũ hành của Trực, và tìm Trực Chủ. Sau đó chọn Trực sinh, tránh Trực khắc.
Thứ tự của Trực như sau: Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thâu, Khai, Bế.
Bậc trên cùng của cả ngôi nhà làm trạch chủ, các bậc cầu thang còn lại là vợ con và của cải. Nếu trạch chủ khắc xuống thì vợ con đau ốm, tiền của hao tán. Còn điều ngược lại thì nguy cho trạch chủ tai nạn, ốm đau, mất mát.
Ngũ hành của Trực, tuổi Trực chủ

TRỰC

NGŨ HÀNH

TUỔI

KIẾN

THỔ

Ất sửu

Giáp tuất

Quý Mùi

Nhâm Thìn

Bính Thìn

TRỪ

THỦY

Nhâm Dần

Đinh tỵ

Quý tỵ

Canh thân

Tân hợi

MÃN

THỔ

Mậu tý

Quý mẹo

Bính Ngọ

Canh ngọ

Tân dậu

BÌNH

THỦY

Kỷ Sửu

Canh thìn

Đinh mùi

Tân Mùi

Mậu Tuất

ĐỊNH

MỘC

Bính Dần

Tân tỵ

Giáp thân

Mậu thân

Kỷ hợi

CHẤP

HỎA

Nhâm tý

Đinh mẹo

Giáp ngọ

Ất dậu

Kỷ dậu

PHÁ

HỎA

Quý sửu

Giáp thìn

Ất mùi

Bính Tuất

Nhâm tuất

NGUY

THỦY

Canh dần

Ất tỵ

Nhâm thân

Đinh hợi

Quý hợi

THÀNH

KIM

Bính tý

Tân mẹo

Mậu ngọ

Canh tý

Quý dậu

THU

THỦY

Đinh sửu

Tân sửu

Mậu thìn

Kỷ mùi

Canh tuất

KHAI

KIM

Giáp dần

Mậu dần

Kỷ tỵ

Bính thân

Tân hợi

BẾ

KIM

Ất mẹo

Kỷ mẹo

Nhâm ngọ

Đinh dậu

Giáp tý

Ví dụ: Gia chủ sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần tra bảng trên là thuộc Trực Khai thuộc hành Kim. Vậy trạch chủ là Trực Khai, ngũ hành của Trực thuộc hành kim.
Tính số bậc thang theo Trực

TRỰC

NGŨ HÀNH

KIẾN

TRỪ

MÃN

BÌNH

ĐỊNH

CHẤP

PHÁ

NGUY

THÀNH

THU

KHAI

BẾ

KIẾN

THỔ

12

14

5

6

8

10

11

TRỪ

THỦY

12

14

3

6

7

8

9

10

MÃN

THỔ

10

12

3

4

6

8

9

BÌNH

THỦY

10

12

13

4

5

6

7

8

ĐỊNH

MỘC

9

11

12

13

14

3

5

CHẤP

HỎA

7

9

11

13

PHÁ

HỎA

6

8

10

12

12

NGUY

THỦY

6

8

9

12

13

14

3

4

THÀNH

KIM

4

5

6

7

11

11

12

13

14

3

THU

THỦY

4

6

7

10

11

12

13

14

KHAI

KIM

14

3

4

5

9

10

11

12

13

BẾ

KIM

13

14

3

4

8

9

10

11

12

Bước 1: Xem gia chủ sinh năm thuộc can-chi nào
Bước 2: Tra bảng Trực-Tuổi để xác định trạch chủ thuộc Trực nào
Bước 3: Lấy số bậc trên cùng làm trạch chủ
Bước 4: Bắt đầu khởi tại Trực của trạch chủ và cứ thế đếm xuống tới bậc đầu tiên là bậc số 1 để tìm trực của phu tử
Bước 5: Xem xét đánh giá Trực chủ và Trực phu tử về mặt ngũ hành, nếu sinh là tốt, nếu khắc là xấu.
Ví dụ: Gia chủ sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần tra bảng trên là thuộc Trực Khai thuộc hành Kim. Vậy trạch chủ là Trực Khai, ngũ hành của Trực thuộc hành kim. Số bậc cầu thang là 18 bậc ta tính bậc cầu thang như sau
Bước 1: Can-chi gia chủ: Giáp Dần
Bước 2: Tra bảng Trực-Tuổi : Trực Khai, ngũ hành thuộc kim
Bước 3: Số bậc trên cùng là 18 làm trạch chủ, số bậc còn lại là 17
Bước 4: Khởi 17 tại Khai, 16 tại Bế, 15 tại Kiến, ….., 1 tại Mãn
Bước 5: Trực Mãn là thuộc hành Thổ. Trực Khai thuộc hành Kim. Thổ sinh Kim là tốt cho vợ con và việc làm ăn kiếm tiền là rất tốt
Cách tính bậc cầu thang nhanh: Sau khi ta nắm được nguyên tắc như trên, ta chỉ cần tra trạch chủ thuộc trục nào nhìn vào bảng tính sẵn trên là biết số bậc. Nếu số bậc lớn hơn những số trên ta lấy n x 12 . Lấy ví dụ trên Trực chủ là Khai ta có thể chọn số bậc: (12 x 1+3,4,5,9,10, 11, 12, 13)= 15,16,17,21, 22, 24, 25)
Phong thủy: Tính bậc cầu thang
Mắc nhỏ cùng Bạn: Kết hợp cả hai phương pháp tính bậc cầu thang
Theo ví dụ phương pháp tính bậc thang theo Trực ta có các số bậc: 15,16,17,21, 22, 24, 25. Kết hợp với phương pháp tính bậc thang theo Sinh-Trụ-Hoại-Diệt ta có số bậc đẹp 17, 21, 22, 25
Mắc nhỏ cùng Bạn: Khi tính bậc cầu thang thì ta chỉ xem chiếu nghỉ như một bậc